ISO 9001: 2015
Сертифициране на системата

УПРАВЛЕНИЕ НА УДОВЛЕТВОРЯВАНЕТО НА КЛИЕНТИТЕ по ISO 10002
СЕРТИФИКАЦИЯ НА СИСТЕМАТА

ISO 14001: 2015 УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
СЕРТИФИКАЦИЯ НА СИСТЕМАТА

ISO 22000: 2005 УПРАВЛЕНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ХРАНИТЕ
СЕРТИФИКАЦИЯ НА СИСТЕМАТА

ISO 22000: 2005 УПРАВЛЕНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ХРАНИТЕ
СЕРТИФИКАЦИЯ НА СИСТЕМАТА

ISO 31000: УПРАВЛЕНИЕ НА КОРПОРАТИВНИЯ РИСК 2011
СЕРТИФИКАЦИЯ НА СИСТЕМАТА

OHSAS 18001 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА
СЕРТИФИКАЦИЯ НА СИСТЕМАТА

ХАЛАЛ УПРАВЛЕНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ХРАНИТЕ
СЕРТИФИКАЦИЯ НА СИСТЕМАТА

Петър Петров
Система за управление на околната среда ISO 14001
Компаниите, които отдават приоритет на екологичното съзнание и защитават природата и природата, също предлагат естествени продукти / услуги, ISO 14001 демонстрира производството / обслужването на екологично чисти продукти. Сертификат ISO 14001
Петър Петров
ECO сертифициране
Екологичният характер на продуктите е най-здравословният избор и надежден днес, а организациите, които получават ECO, удостоверяват, че техните продукти отговарят на всички здравни критерии. Сертификация ECO (Екологичен продукт)
Петър Петров
Система за управление на качеството на горите на FSC
FSC удостоверява, че опаковката, печатането и всички сектори защитават природата със системата за управление на горите и вземат нашия свят сериозно и показват, че продуктите са далеч от химикали. FSC сертификат
Петър Петров
Европейски сертификат за съответствие
CE е признак на продукти, които са приемливи за здравето, което напълно забранява вредното въздействие върху човешкото здраве на продуктите от високата сигурност на европейските страни. Сертификат CE
Петър Петров
Система за безопасност на храните ISO 22000
ISO 22000 е стандарт за безопасност на храните, който доказва, че компаниите, които предлагат производство на храни и услуги, прилагат система за управление на качеството и спазват хигиенните правила. Сертификат ISO 22000
Петър Петров
Удовлетвореност на клиентите от ISO 10002
ISO 10002 е система за управление, която позволява на клиента да бъде удовлетворен от следпродажбената поддръжка и всички процеси в продажбите, доказващи ориентираната към клиента работа на фирмите, а не за печалба. Сертификат ISO 10002
Петър Петров
Система за управление на качеството ISO 9001
ISO 9001: Стандартът за управление на системата 2015 гарантира, че корпоративната структура на всички големи и малки предприятия е гарантирана от качеството на производството и услугите, както и от бъдещето на компанията. Сертификат ISO 19001

Защо ние

Нотифициран орган

Това е международно призната организация, която е призната в световен мащаб и добавя стойност към добре познатата си марка и услуга.

Надеждно отчитане

Сертификационни, инспекционни и тестови услуги, одобрени от нашата организация Марката Türcert е приета по целия свят.

Бързо обслужване

Нашата компания завършва бързо и бързо в разумни срокове услугите за прилагане и проверка, надзор, тестове и сертифициране.

Нашите основни услуги

сертифициране

сертифициране

TÜRCERT Technical Control and Certification Inc. е международна акредитирана компания за сертифициране и инспекция.
TÜRCERT предоставя ISO 9001, ISO 22000, ISO 14001, ISO 27001 и други независими одиторски и сертификационни услуги. Той също така предоставя сертифициране на продукти, технически контрол и инспекционни услуги като CE, биологично земеделие, GLOBALGAP и Halal сертификат.
Марката TÜRCERT добавя стойност към вашата организация.

инспекция

инспекция

Нашата компания с международен орган, с експертни инженери, цяла Турция опитен екип, инспекция, периодична проверка, tahribastısz инспекция, хигиената, канализацията, техническо измерване и оценка, съдове под налягане инспекция, повдигане и предаване на оборудването до необходимата безопасност, като например проверка yönetlik извършва всички изпити.
Техническият персонал, на който можете да разчитате за проверка, ви очаква.

Тестване и анализ

Тестове и анализи

С нашата технологична инфраструктура LVD, EMC. Измерване на вибрациите на цялото тяло, измерване на личната експозиция на ръката, измерване на личната експозиция, измерване на шума в работната среда, лично измерване на шума, измерване на прах, измерване на осветлението, измерване на атмосферния газ, измерване на експозицията на химични вещества, измерване на скоростта на вятъра, измерване на експозицията на шум Измерване на качеството на атмосферния въздух, химически измервания и др. Предоставя услуги.

Кратък справочник

Сертификат за качество на кетъринга Сертификат за качество можете да получите веднага след попълване на формуляра за кандидатстване, за да получите сертификат за качество на фирмите, които извършват кетъринг и производство на храни.
Трябва да имате сертификат за качество, за да направите разлика за други компании.
Сертификат за качество на кетъринга Други сертификати за качество на сектора и често задавани въпроси
Сертификат за качество,
Сертификат за качество на болницата Можете да кандидатствате в нашата компания за получаване на сертификат за качество в секторните стандарти, показващи качеството на институциите, предоставящи медицински и медицински услуги на болниците и здравния сектор.
Най-важният фактор, който ви разделя от други компании, е вашият сертификат за качество. Сертификат за качество на болницата Други сертификати за качество на сектора и често задавани въпроси
Сертификат за качество,
Сертификат за качество на лабораторията Храните, фуражите, водата и молекулярната биология могат да бъдат приложени в нашата лаборатория за получаване на сертификат за качество на определени стандарти, показващи качеството на фирмите, които анализират медицинската лаборатория.
Нека ви разграничим от други лаборатории. Сертификат за качество на лабораторията Други сертификати за качество на сектора и често задавани въпроси
Сертификат за качество,
Сертификат за качество на автомобила Можете да кандидатствате в нашата компания, за да постигнете стандартите за качество на организациите, които изискват експертни познания за продажби, сервиз, поддръжка и сервизи на автомобили.
Нека ви направим различна организация от други автомобилни компании. Сертификат за качество на автомобила Други сертификати за качество на сектора и често задавани въпроси
Сертификат за качество,
Сертификат за качество на текстила Текстилни, готови за носене, бутикови и тъкани модни компании, опериращи върху качеството на продуктите, за да документират качеството на етикетите, за да повишат корпоративната идентичност.
Нека ви направим друга компания от други модни производители. Сертификат за качество на текстила Други сертификати за качество на сектора и често задавани въпроси
Сертификат за качество,

Вие сте на правилния адрес за сертификат за качество ...

Сертифициране на качеството

Нашата компания предоставя услуги за сертифициране на качеството на всички предприятия. Методите и препоръките, използвани при предоставянето на тези услуги, ще създадат нарастващо портфолио от компании, което ще допринесе за развитието на компанията. Нашите одитори ще действат независимо, колкото могат, но ще съветват да се поддържа или подобрява корпоративната структура на фирмата.
В допълнение, нашата компания, която също предоставя образователни услуги, също ще подкрепи подобряването на риска въз основа на финансовото състояние и структурата на услугите на компаниите.

Блокиране на качеството

организации